Högre utbildning

Sveriges framtid ligger i att ha en högt utbildad, kvalificerad och kreativ arbetskraft. Piratpartiet vill därför satsa på och bygga ut högre utbildning. Högskolan måste förbereda studenter att orientera sig och agera i den informations- och kunskapsväv som växer sig allt tätare. Den ska därför utveckla studenternas förmåga att hitta, tolka, analysera och värdera information. […]

Hemlöshet

Det är ovärdigt ett så rikt land som Sverige att många tvingas tillbringa nätterna på gator, torg och i portuppgångar. Piratpartiet kräver att alla hemlösa människor i Sverige ska ha rätt till offentligt finansierat tak över huvudet. Ingen åtskillnad ska göras baserat på medborgarskap eller beteende. Då hemlösa uppsöker offentligt finansierade härbärgen ska de inte […]

GMO

Piratpartiet är ett utvecklingsvänligt parti. Vi är övertygade om att nya tekniker kan hjälpa till att lösa många av dagens problem. Genmodifierade grödor kan bidra till att mätta ett växande antal munnar, lindra miljöproblem och producera råvaror på ett ekologiskt och förnybart sätt. Vi kan därför inte ansluta oss till något generellt motstånd mot genmodifiering […]

Glesbygd

Alla människor måste själva få välja var de vill bo. Det måste vara enkelt att distansarbeta och driva företag även från landsbygd och mindre orter. Piratpartiet vill därför ha en god digital infrastruktur med både kabel och mobila nät även i glesbygd. Kollektivtrafiken måste ge god service även i glesbygd. Det är också viktigt att […]