Narkotika

Det måste vara möjligt för narkotikamissbrukare att söka vård utan att behöva frukta att straffas. Det är de som tjänar pengar på narkotikahandeln som ska jagas, inte dem som fastnat i missbruk. Därför vill vi avkriminalisera bruk av narkotika och innehav av enstaka doser, som uppenbart är för eget bruk. Utan att för den skull […]

Privata utförare av välfärdstjänster

Vi vill se en mångfald av utförare av vård och omsorg. Det viktiga för oss är inte om en utförare gör vinst eller ej, utan att kvaliteten är hög, och att öppenhet och integritet respekteras. Vi vill därför att upphandlingar ska få starkare fokus på kvalitet och inte bara pris. Privata utförare måste följa samma […]

Psykisk ohälsa

Den växande psykiska ohälsan är ett stort problem. Den psykiatriska vården för både barn och vuxna måste uppgraderas och ges samma status och tillgång till resurser som somatisk vård. Det måste bli lika otänkbart att skicka hem en akut djupt deprimerad människa som någon med blödande magsår eller akut blindtarmsinflammation. Vården måste få resurser att […]

Regeringsfrågan

Piratpartiet ställer upp i valet för att vi vill genomföra så mycket som möjligt av vår politik. Mycket av inflytandet över beslut som rör våra frågor finns hos regeringen. Kommer vi in i riksdagen är vi därför beredda att förhandla om att sätta oss i en regering. Exakt vilka vi då kommer att samarbeta beror […]