Brevhemlighet

Det har varit en gammal princip att ingen ska öppna och läsa någon annans brev, och att staten inte ska ha rätt att ånga upp ens brev, för att få se vad man skriver till sina vänner. Likaså får fasta telefoner bara avlyssnas om det finns skälig misstanke om allvarligt brott. Av någon egendomlig anledning […]

Bibliotek

”Bibliotek är fantastiska! De är som ett internet som man kan gå runt och bläddra i!” Så beskrev en ung pirat sin första biblioteksupplevelse och visst hade hen helt rätt. Bibliotek är fantastiska. Bibliotek är den fysiska världens motsvarighet till internet. Bibliotek är viktiga broar mellan ny och gammal kunskap och litteratur. Dessvärre är biblioteken […]

Barnpornografi

Piratpartiet är mot produktion, spridning och innehav av dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Detta ska fortsätta att vara illegalt. Vi vill även att sådant material helt ska tas bort från nätet. Verkningslösa blockeringar av webbsidor är inte nog eftersom det betyder att materialet fortfarande finns kvar på nätet och är tillgängligt för många människor. Vi […]

Barns rättigheter

Barn är också människor, och det är viktigt att respektera deras rättigheter och integritet. FNs barnkonvention kräver att samhället tar hänsyn till barns önskemål och behov, men i den konkreta verkligheten struntar beslutsfattare ofta i detta. Vi vill därför göra barnkonventionen till svensk lag. Barn har samma rätt som vuxna till kroppslig integritet. Vi vill […]