Gäststudenter

Stora mängder gäststudenter från andra länder har under många år sökt sig till Sverige. Under de senaste åren har de dock skrämts bort av höga terminsavgifter för dem som inte råkar komma från ett EU-land. Vi vill att alla terminsavgifter på högskolor och universitet slopas, så att det åter ska bli möjligt även för studenter […]

FRA-lagen

FRA-lagen infördes våren 2008, och ger Försvarets radioanstalt (FRA) rätt att filtrera all datakommunikation som passerar landets gränser. Av tekniska anledningar tar både lokala telefonsamtal och hämtningar av dagboksanteckningar ofta vägen via ett utland. Vi måste därför räkna med att allt vi gör via nätet eller telefon kan filtreras. FRA-personal kan sedan gå in och […]

Forskning

Forskning är viktigt för att vi människor på sikt ska kunna bli lite klokare, och bättre förstå världen, oss själva och vår plats i universum. Dessutom driver forskning på innovationer och teknisk utveckling, och spelar därför stor roll för att vi ska få mer välstånd, nya jobb och mindre slitage på miljön. Forskning har alltså […]

Fildelning

Den moderna informationstekniken har skapat fantastiska möjligheter för människor att njuta av, dela med sig av och vidareutveckla kultur. De möjligheterna ska tas till vara, inte slås ner. Samhället ska uppmuntra fri, icke-kommersiell inhämtning, nyttjande, förädling och spridning av kultur. Piratpartiet vill därför reformera upphovsrätten så att den bättre passar det moderna kulturklimatet. Den ideella […]