Infrastruktur

Det är viktigt både för människors möjligheter att ha kontakter med varandra, och för vår ekonomiska utveckling, att det finns en väl utbyggd infrastruktur, både för fysiska transporter, för energiförsörjning och för informationsöverföring. Kabel. Bredband är idag en lika självklar del av ett boende som elektricitet och rinnande vatten. Den offentliga sektorn ska därför ta […]

Informationsfrihet

En av de mest grundläggande tankarna bakom Piratpartiet är att information ska vara fri att inneha, dela och sprida. Undantagen från detta ska vara så få som möjligt. De undantag vi tycker är befogade är känsliga personuppgifter, dokumenterade sexuella övergrepp på barn och militära hemligheter. All annan information bör vara fri att inneha och dela. […]

Immaterialrätt

Immaterialrätt är ett sammanfattande ord för bland annat patent, upphovsrätt, varumärkesskydd, designskydd och sortskydd av nya förädlade växter. De går alla ut på att ge en person eller ett företag ensamrätt på att utnyttja och tjäna pengar på en tanke, formulering, melodi, metod eller något annat, som inte finns i den materiella världen. En slags […]

HBTQ

Alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter – oavsett sexuell läggning och könsidentitet. Det är tyvärr inte verkligheten för hbtq-personer idag. Det återstår mycket att göra, både med att förändra diskriminerande regler och tolkningar av dessa, och med att skapa förändrade attityder. Piratpartiet kräver: Ta ifrån FRA deras specialversion av PUL som tillåter dem […]