Arbete och arbetslöshet

Nya, stabila jobb kan vi i Sverige bara få genom att satsa på kunskap, innovation och utveckling. Varken skattesänkningar eller stöd till gamla branscher kan lösa jobbfrågan på sikt. Industrisamhället är över, kunskapssamhället är här. Piratpartiet vill därför satsa på infrastruktur – både för information, människor och varor. Vi vill satsa kraftigt på högre utbildning […]

Abort

Piratpartiet slår vakt om kvinnors rätt att själva bestämma om de vill göra abort. Vi tycker det är självklart att kvinnan ska ha makten över sin kropp.

Öppen källkod

Piratpartiet vill att stat, kommuner och landsting ska gå över från att använda datorprogram och mjukvara med sluten källkod till att använda program som baserar sig på öppen och fri kod. Dvs alla ska kunna se hur programmen är kodade, och den institution som använder programmet ska kunna gå in och ändra, byta ut och […]

Äldre

Alla människor har rätt till ett värdigt och stimulerande liv. Äldre ska, även när funktioner börjar svikta, ha rätt till mänsklig samvaro, att regelbundet komma ut i grönområden och att få uppleva och utöva kultur. Det är inte bara en fråga om mänsklig värdighet –  samvaro, natur och kultur förbättrar både fysisk hälsa, livskvalitet och […]