Cykling

För att minska utsläpp och energianvändning vill vi stödja och uppmuntra cyklande. I stadsplaneringen ska cykelbanor prioriteras, både i städer och mellan dem. System för att gratis låna cyklar ska utvecklas.

Brott och straff

Naturligtvis måste brott bekämpas och brottslingar jagas, men kampen mot brott och kriminalitet måste alltid vägas mot rättssäkerhet och oskyldiga människors rätt att slippa övervakning. Vi vill därför stärka rättssäkerheten. Man ska alltid ha rätt till offentlig försvarare om man åtalas för ett brott som skulle kunna ge fängelse. Nämndemannasystemet reformeras så att nämndemännen återgår […]

Bostad

Den växande bostadsbristen i våra större städer är ett stort problem. Ty få saker är viktigare för en människas integritet och självständighet än en dörr att stänga om sig, som man själv kontrollerar nyckeln till. Bostadsbyggandet måste därför öka kraftigt på orter med bostadsbrist. Särskilt behövs hyresrätter, små lägenheter och studentrum för unga. För att […]

Bistånd

Den moderna informationstekniken spelar en betydelsefull roll i utvecklingsländerna, både för människors kamp för demokrati, och för en allt snabbare ekonomisk utveckling. Vi vill därför att en större del av biståndet riktas mot IT. Demokratiutveckling ska främjas genom stöd till robusta decentraliserade IT-nätverk som inte kan stängas av genom en knapptryckning från presidentpalatset, och genom […]