Medborgarlön

Den snabba tekniska utvecklingen har lett till en aldrig tidigare skådad materiell välfärd. Det är bra, men vi har fortfarande inte hämtat ut den tekniska utvecklingens högsta vinst, välfärden bortom arbetslinjen. Redan i dag saknas det traditionella arbeten åt alla. Ungdomar och nya svenskar drabbas hårdast. De som har tur får en projektanställning eller hälls […]

Skola

Dagens unga börjar använda internet vid tre års ålder. Information finns alltid några knapptryckningar bort. Skolans viktigaste uppgift ska därför vara att lära elever att hitta och värdera information, och själva förädla den till kunskap. Skolans problem handlar vare sig om betygssystem, disciplin eller om stat eller kommun ska vara huvudman. Det handlar om relationen […]

Miljö

Människan står inför stora utmaningar för att rädda miljön och ekosystemen. Piratpartiet är ett progressivt framtidsparti som har en optimistisk syn på teknisk utveckling. Vi är övertygade om att en bättre miljöpolitik börjar med kloka val, och satsningar på forskning och utveckling av moderna, miljövänliga tekniker och rena energikällor. Vi kan spara mycket energi på […]

Kultur

Den moderna tekniken har skapat stora möjligheter för människor att skapa, sprida och vidareutveckla kultur. Piratpartiet vill utnyttja de fantastiska möjligheter tekniken öppnat för att befria kulturen och göra den nåbar för alla. Vi vill därför ha ett fritt internet med en digital allemansrätt, där alla får bruka och dela med sig av kultur, så […]