Beslut om riksdagslista, 17 december 2014

Partistyrelsen har genom per capsulam-beslut beslutat följande:

För den händelse regeringen i slutet av 2014 beslutar om ett extra val ska processen för att fastställa lista i valet genomföras enligt följande:
 
Antalet namn på listan:
Listan ska bestå av upp till 40 namn, förutsatt att det finns minst 60 kandidater att ta ställning till när valet till listan sker. Finns det mindre än 60 kandidater ska listan bestå av upp till det antal namn, som motsvarar två tredjedelar av antalet kandidater, avrundat uppåt.
 
Valbarhet till den centrala listan:
För att kunna tacka ja till en nominering och för att kunna bli vald ska en kandidat uppfylla följande kriterier:
 
*Personen ska vara medlem i piratpartiet.
*Personen ska vid datumet för riksdagsvalet vara valbar till den svenska riksdagen i enlighet med svensk lag.
*Personen ska ha skickat in den kandidatförklaring som valmyndigheten tillhandahåller, där kandidaten försäkrar att hen accepterar kandidaturen.
 
Nomineringsprocessen:
Alla medlemmar kan fritt nominera kandidater till listan på därför avsedd plats på partiets mötesforum.  Nomineringar ska redovisas öppet. 
Nominering ska ske senast 2 januari 2015 kl 23.59.
 
Accepterande av nominering:
Nominerade kandidater måste tacka ja till sin nominering för att kunna väljas.  Detta sker via partiets mötesforum. Kandidat som tackat ja till sin nominering redovisas öppet.
För att kandidera ska man acceptera sin nominering senast 7 januari kl 23.59.
 
Utfrågning och diskussion:
Kandidater erbjuds plats att presentera sig och besvara frågor på mötesforumet. En plats för allmän diskussion bör också finnas. 
 
Val:
Kandidaterna utses genom medlemsomröstning där samtliga medlemmar i piratpartiet har rösträtt. Medlemmarnas rätt till valhemlighet ska respekteras. Medlemmarna ska ha rätt att rösta på valfritt antal kandidater. Kandidaternas placering på listan avgörs genom omröstning med den variant av schulze-metoden, som är implementerad i Pirate Web. Valda personer placeras på listan i enlighet med utfallet i omröstningen tills listan är fylld. 
Omröstningen äger rum från 13 januari kl 23.59 till 16 januari. 23.59
 
Valövervakare:
Jörgen Lindell ansvarar för det tekniska under fastställandet av riksdagslistan och agerar valövervakare för att se till att processen går rätt till.
 
Offentliggörande och protester:
Valresultatet och rådata från valet offentliggörs senast 17 januari kl 11.59. Protester mot valresultatet ska lämnas till styrelsen senast den 18 januari kl 11.59.
 
Efterhandsredigering av listan:
Om en vald person på listan väljer att stryka sig från listan ska listan fyllas på med nästa person bland de valda som ej fick plats på listan, om sådan finnes.
En enhällig styrelse kan, vid särskilt starka skäl, plocka bort kandidater från listan. Om detta sker ska listan fyllas på med nästa person bland de valda som ej fick plats på listan, om sådan finnes.
 
En kandidat som inte önskar stå högt upp på listan ska kunna flyttas ner om hen senast den 17 januari kl 23.59 meddelat vilken den högsta plats hen kan acceptera är, varvid andra kandidater flyttas varsitt steg uppåt. Ifall detta leder till att flera kandidater konkurrerar om samma plats avgör lotten.

De som röstade för var Anton Nordenfur, Malin Ahnberg, Nathalie Ylitalo, Göran Widham, C Magnus Berglund, Fredrik Holmbom, Troed Sångber, Erik Hultin, JP Andersson, Jimmie Karlsson och Mattias Lundbäck. Ingen röstade mot. Jan Lindgren, Nils Kadesjö och Kristofer Petterson avstod från att rösta.

Posted in Styrelsebloggen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *