Anna Troberg: ”Förpassa valsedelscirkusen till historiens skräphög!”

I valtider handlar allt om röster. För riksdagspartierna handlar det om att vinna röster med politisk charm. För Piratpartiet, Feministiskt Initiativ, Djurens parti och andra utanför riksdagen handlar det först och främst om en desperat kamp att ens få en realistisk möjlighet att få röster. Partier utanför riksdagen måste nämligen själv både betala och distribuera sina valsedlar till de drygt 6000 olika röstningsställena runt om i landet. Piratpartiet föreslår därför en modernisering av röstningssystemet med demokratiska och miljövänliga förtecken.

Piratpartiets partiledare, Anna Troberg:

– Piratpartiet är lyckligt lottade som har hundratals fantastiska aktivister som lägger ner själ och hjärta i att se till att alla vallokaler har våra valsedlar. I dag har vi cirka 85 procents täckning av väljarkåren och vi satsar på att komma så nära 100% som möjligt på själva valdagen. Det vore dock trevligt om våra och andra mindre partiers aktivister fick lägga sin energi på politik istället för på valsedelsdistribution. I dag är det tyvärr en ynnest som bara riksdagspartiernas aktivister kan åtnjuta.

Det finns dock en enkel lösning på detta demokratiska problem.

– Ställ en enkel valsedelsskrivare i varje röstbås, säger Troberg. Den som röstar väljer parti och får partiets valsedel utskriven och röstar sedan som vanligt. På så sätt skulle alla partier kunna gå till val på lika villkor. Man skulle dessutom kunna värna rösthemligheten på ett sätt som till exempel e-röstning över nätet aldrig skulle kunna göra.

Denna lösning för med sig en rad andra fördelar. Enligt Valmyndigheten trycks det inför höstens val 560 miljoner valsedlar. Det innebär att det trycks 80 valsedlar per röstberättigad person. Räknar man med det faktum att bara omkring 85 procent av alla röstberättigade faktiskt röstar blir det ännu fler valsedlar per person. Piratpartiet anser att det är ett orimligt slösande på naturens resurser att trycka och transportera alla dessa valsedlar.

– Inför varje val slåss partierna om att vara mest gröna. Vi får veta vilka kandidater som cyklar till jobbet. Det är bra, men nu är det dags att fråga hur det står till med miljötänket vad det gäller själva valet, säger Troberg. Piratpartiets svar är självklart. Över en halv miljard valsedlar och oräkneliga distributionsmil på våra vägar är inte försvarbart när det finns andra alternativ. Det finns modern teknik som vi kan använda utan att riskera valhemligheten. Den ska vi använda.

Det breda politiska intresset för ett uppdaterat valsystem är dock svagt.

– Det är dags att förpassa valsedelscirkusen till historiens skräphög. Det borde ligga i alla partiers intresse att förändra ett odemokratiskt och miljöfarligt röstningsförfarande. Dessvärre är det politiska intresset svagt bland riksdagspartierna. Månne har det något att göra med att de är det föråldrade systemets vinnare, avslutar Troberg.

Förslaget i korthet:

Varje valbås utrustas med en enkel valsedelsskrivare. Av säkerhetsskäl – för att undvika valfusk och för att bibehålla rösthemligheten – ska skrivaren inte vara uppkopplad till nätet. Den som röstar väljer den lista man vill skriva ut och får listan i handen, stoppar den i valkuvertet och lämnar in rösten precis som vanligt. Skrivaren ska vara anpassad så att den lätt kan användas av synskadade.

Några av fördelarna:

 • En sundare demokrati, alla partier kan gå till val på lika villkor.
 • Minskar risken för valfusk genom undangömda och bortkastade valsedlar som tyvärr drabbar uppstickarpartier speciellt hårt.
 • Politiska aktivister kan ägna valrörelsen åt politik istället för distribution, oavsett om de tillhör ett parti inne i värmen eller ett parti ute i kylan.
 • Gör det lättare för synskadade att rösta utan att tvingas röja sin rösthemlighet.
 • Minskar långsiktigt valets miljöpåverkan radikalt.
Posted in Nyheter and tagged .

10 Comments

 1. Mycket bra förslag, men om man vill få uppmärksamhet för detta så bör man ha ett exemplar av en sådan skrivare som man kan visa upp för demonstration. Sen lägger man upp en youtubevideo som visar upp den.

  • till Paul Lindkvist”I ena inle4gget anklagar du innnrdaarva ff6r att inte jobba, i ne4sta att de ”fe5r ff6rtur till jobben” Hur ska du ha det egentligen?”jag tror att Mr. Feminix menar att me5nga invandrare jobbar inte ( me5nga svenskar ockse5 men att det e4r stf6rre antal i % )samt att det finns faktiskt en ve4ldigt utbred kvotering i sverige som inte bara missgynar oss svenskar presic som apartheiden utan e4ven e4r direkt ff6rf6dande ff6r ve5rat samhe4lle, te4nk sje4lv vad e4r motsatsen till kvotering? jo att man kommer in pe5 meriter (re4tt man till re4tt plats) Fre5ga som du kan ste4lla dig ,skulle kvotering ne5gon stans vara bra? och om det skulle vara bra vid ne5got tilfe4lle skulle du kunna ge ett exempel—–sen se5 e4r inte sverige demokraterna ett missnf6jes parti ta tex dessa fre5gor1# Ff6rsvaret (utbyggnad av det)2# EU (motste5nd)3# Me5ngkulturs motste5nd4# Invandrings motste5ndet5# Vf6rdnad av svensk kulturvilka andra partier har dessa e5sikter? jag skulle se4ga inga alltse5 se5 finns det ff6r flera av oss ett behov av att ha SD att rf6sta pe5 och det e4r inte missnf6jesrf6ster.Om du inte gillade min stavning se5 skyller jag det hela pe5 min sosseskola . kan e4ven se4ga att vi ses i riksdagen ne4sta e5r! :DMVH Anonym.

 2. Bra förslag!

  Man slipper allt krångel med att distribuera valsedlar.

  Idag finns endast alternativet att ta en blank valsedel och skriva partiets namn på. Men risken är stor att det blir fel. Flera partier har namn som inte är uppenbara hur de skrivs. Som Pirat är jag inte orolig, Piratpartiet är ett ord, men som Demokrat är jag bekymrad.

  Flera partier har namn som inte är intuitivt uppenbara. Och för att din röst ska räkans så måste namnet vara EXAKT som partibeteckningen.

  Ett enkelt exempel: Antag att jag vill rösta på moderaterna. Vad ska jag skriva? Moderateran, Moderata samlingspartiet, Nya Moderaterna…

  Ni ser själva problemet. Därför instämmer jag till fullo med förslaget. Bra tänkt!!!

  • Johan, jag he5ller helt med. Men tyve4rr se5 f6verse4tts de visas ord inte ofta till svenska. Informationsme4ngd ur allt som sapras i det svenska spre5ket e4r betydligt mindre e4n exempelvis engelska lr kinesiska. Kan det kanske bero pe5 att vi inte hyser se5 mycket respekt ff6r se5dana saker? Dock e4r det re4tt bra att f6verse4tta fre5n tyska, som ockse5 e4r inom samma spre5kfamilj.

 3. Detta var ju bara en toppen idé!

  VAD kan man göra, för att göra detta till en verklighet??
  Kanske försent för detta val, men nästa??

  • Johan Westerholm,Jag ff6rekommer Lake och le4mnar ett konstruktivt(?) ff6rslag pe5 hur vi ge5r vrdaie med sexbrott vs. personlig integritet (jag ber om urse4kt ff6r den le5nga utle4ggningen):Ve5ldte4kt betraktas se5vitt jag vet som ett grovt brott. Tve5ngsmedel i form av att polisen utkre4ver personuppgifter/IP-adresser e4r i detta fall sanktionerat fre5n samhe4llets sida. Sedan ganska nyligen se5 e4r vuxnas sex med barn (personer <15 e5r) rubricerat som ve5ldte4kt, oavsett om det skedde i samff6rste5nd eller inte. Detta e4r enligt min e5sikt problematiskt eftersom det riskerar att urvattna begreppet "ve5ldte4kt" som enligt min mening alltid borde innehe5lla inslag av tve5ng. Rubriceringen sexuellt utnyttjande e4r be4ttre eftersom den le4ttare le5ter sig appliceras pe5 situationer de4r be5da parter deltog frivilligt men de4r ena partens bristande mognad anses utgf6ra ett problem.Ne4r det kommer till "Grooming" (vuxna som sf6ker sexuella kontakter med barn) se5 me5ste vi ff6rst ta ste4llning till om detta e4r att betrakta som ett grovt brott eller inte. Vi har redan en ff6rskjutning i brottsrubriceringen ne4r det kommer till ve5ldte4kt, se5 fre5gan e4r varff6r vi fre5n bf6rjan spe4dde pe5 ff6rskjutningen av rubriceringen "ff6rsf6k till sexuellt utnyttjande" genom att inff6ra den nya rubriceringen "grooming"?Jag fe5r ke4nslan av att vi hela tiden se4nker ribban ff6r anve4ndandet av tve5ngsmedel; nu kommer kanske inom kort "KONTAKTSd6KANDE i syfte att sedan Fd6RSd6KA utnyttja ne5gon sexuellt", dvs Grooming, att bli betraktat som ett grovt brott (minst 2 e5r i fe4ngelse), trots att det fram tills helt nyligen bara ff6ll under rubriceringen "sexuellt ofredande"Lf6sningen de5? Kanske e4r Grooming att betrakta som ett grovt brott och en le4mplig ny brottsrubricering. Kanske inte. Det viktiga e4r att vi STc4LLER OSS FRc5GAN om ske4rpningar av lagar e4r proportionerliga varje ge5ng vi se4nker ribban ff6r anve4ndandet av tve5ngsmedel.Att du ff6resle5r Lake att besf6ka Sf6S/AVK ste4rker mig bara i min uppfattning att alltff6r me5nga blandar in ke4nslor de4r ff6rnuft me5ste re5da. Det e4r me5nga ge5nger hemska brott det handlar om, men re4ttvisan me5ste vara blind ff6r ke4nslosvall och agera i enlighet med re4ttstatens principer.

 4. För varje röstande skulle printern kunna skriva ut valsedlarna för samtliga partier, jag väljer en för mitt valkuvert och de jag inte använder kan jag ta med mig och därmed behålla valhemligheten.

  • Som gammal miljf6partist e4r valet ff6r mig eneklt. Om Piratpartiet gf6r ett bra val se5 kommer det att ge stor internationell uppme4rksamhet och ff6rhoppningsvis en tankeste4llare till de politiker som slentrianme4ssigt rf6star ja till repressiva lagff6rslag utan att egentligen te4nka igenom det se5 mycket.Jag tror att Piratpartiet kommer att lyckas dra ige5ng en internationell debatt kring de he4r fre5gorna pe5 ett se4tt som andra partier inte har en chans att gf6ra.Du kan ju iste4llet ff6rsf6ka lobba internt ff6r att den grf6na gruppen ska ge PP en be4ttre deal e4n den liberala ff6r de5 kommer PP att rf6sta med de grf6na i alla andra fre5gor.

 5. Bra ide!

  Har alla fördelar som eventuellt finns med datoriserad röstning, men utan problem med (misstänkt) fusk. ”Fysisk bevisning” finns kvar vid eventuell omräkning.

  • ”Imagine someone had a pantet on wheels for cars”Actually, there are thousands of pantets on wheels for cars. Very specific new and inventive wheels, that is. The situation is not any different in IT.The Pirates’ constituency has been scared literally out of its wits by a pantetly fallacious campaign concerning intellectual property (if you don’t like the phrase, it’s your problem: I personally think there’s nothing more properly ”mine” as my own ideas) and in particular pantets. IT websites (and German IT sites in particular) teem with scaremongering stories concerning (allegedly) overly broad pantets. A deeper look into most of those stories reveal in fact very specific, restricted pantets, whose scope has been exaggerated out of all proportion either by a greedy pantetee, or by a journalist chasing a big headline. Since most of those sites’ readers take the articles at face value, and even those who check the sources rarely look beyond the pantets’ titles, the result is a general feeling of terror.Combine that with some very specific business interests and individual downloaders, for whom IP is just a nuisance, and some truly iffy pantets that were too readily granted during the dot com era (that is, already a decade ago) and you get a powerful cocktail, in particular during an election year with historically low participation rates and an electorate ripe for demagogues.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *