PC-beslut om datum för vårmötet

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2016-02-28) om ”att partistyrelsen låter mötespresidiet välja lämpligt datum för vårmötet i ”början av April”.

++++++++++++++++++++

Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.

Beslutet tas genom att rösta Ja eller Nej på styrelsemailen. Om en absolut majoritet har svarat ja efter 24 timmar går beslutet igenom. Om en säger nej faller förslaget. Om alla har svarat ja inom 24 timmar går beslutet igenom redan då.

+++++++++++++++++++
Bakgrund:

Vårmötet är reglerat till att vara i ”början av April” och kallelsen ska ut åtminstone 6 veckor i förväg.

++++++++++++++++++

9/12 från Styrelsen röstade ja och skapade därmed ett beslut med absolut majoritet.

Röstade JA: Josef Ohlsson Collentine, Anton Nordenfur, Magnus Andersson, Leif Svahn, Mari Andersson, Björn Flintberg, Carl Johan Rehbinder, Gustav Nipe, Mattias Lundbäck.

Röstade INTE: Erik Hultin, C Magnus Berglund, Jan Lindgren

Posted in Styrelsebloggen and tagged , , .

One Comment

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *