PC beslut om att utse en delegat till PPEU mötet

Styrelsen har tagit följande per capsulum-beslut:

att utse Anton Nordenfur till delegat på PPEU mötet i December

Bakgrund: PPEU har ett extra årsmöte den 26-30 December för att behandla stadgeändringar. Vi diskuterade att utse Anton som delegat från vår sida ifall vi inte fann någon annan intresserad av detta.


 

Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde. Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Detta är reglerat i partistyrelsens arbetsordning.
 
Beslutet tas genom att rösta Ja eller Nej på styrelsemailen. Om en absolut majoritet har svarat ja efter 24 timmar går beslutet igenom. Om en säger nej faller förslaget. Om alla har svarat ja inom 24 timmar går beslutet igenom redan då.

JA: Josef Ohlsson Collentine, Anton Nordenfur, Mattias Lundbäck, Leif Svahn, Troed Sångberg, Mari Andersson, Carl Johan Rehbinder, Magnus Andersson, Erik Hultin, C Magnus Berglund, Jimmie Karlsson, Jan Lindgren.
NEJ: Ingen
Avstod: Ingen
Posted in Styrelsebloggen and tagged , , .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *